Phím tắt nhanh khi sử dụng Facebook tổng hợp

Phím tắt nhanh khi sử dụng Facebook tổng hợp. Những phím tắt nhanh này sẽ giúp bạn sử dụng Facebook nhanh hơn, tiện hơn rất nhiều đó. Tham khảo nào!

Việc sử dụng phím tắt sẽ nhanh hơn dùng chuột rất nhiều lần đó. Thử xem nào.

Xem cách vào Facebook mới nhất nếu Facebook của bạn bị chặn

Phím tắt nhanh Facebook trên Windows

Google Chrome Mozilla Firefox Kết quả
 Alt + 1  Shift + Alt + 1  Mở trang chủ ( Home)
 Alt + 2  Shift + Alt + 2  Mở trang cá nhân
 Alt + 3  Shift + Alt + 3  Mở trang bạn bè
 Alt + 4  Shift + Alt + 4  Mở tin nhắn
 Alt + 5  Shift + Alt + 5  Mở thông báo
 Alt + 6  Shift + Alt + 6  Mở cài đặt
 Alt + 7  Shift + Alt + 7  Mở nhật ký hoạt động
 Alt + 8  Shift + Alt + 8  Mở trang Fanpage của Facebook
 Alt + 9  Shift + Alt + 9  Mở trang Điều khoản và chính sách của Facebook
 Alt + 0  Shift + Alt + 0  Mở trung tâm trợ giúp
 Alt + M  Shift + Alt + M  Mở hộp thoại tin nhắn mới
 Alt + ?  Shift + Alt + ?  Di chuyển nhanh con trỏ chuột đến hộp tìm kiếm của Facebook

Phím tắt nhanh Facebook trên MAC

Google Chrome Mozill Firefox Safari Kết quả
Control + Option + 1  Shift + Alt + 1 Control + Option + 1  Mở trang chủ ( Home)
Control + Option + 2  Shift + Alt + 2 Control + Option + 2  Mở trang cá nhân
Control + Option + 3  Shift + Alt + 3 Control + Option + 3  Mở trang bạn bè
Control + Option + 4  Shift + Alt + 4 Control + Option + 4  Mở tin nhắn
Control + Option + 5  Shift + Alt + 5 Control + Option + 5  Mở thông báo
Control + Option + 6  Shift + Alt + 6 Control + Option + 6  Mở cài đặt
Control + Option + 7  Shift + Alt + 7 Control + Option + 7  Mở nhật ký hoạt động
Control + Option + 8  Shift + Alt + 8 Control + Option + 8  Mở trang Fanpage của Facebook
Control + Option + 9  Shift + Alt + 9 Control + Option + 9  Mở trang Điều khoản và chính sách của Facebook
Control + Option + 0  Shift + Alt + 0 Control + Option + 0  Mở trung tâm trợ giúp
Control + Option + M  Shift + Alt + M Control + Option + M  Mở hộp thoại tin nhắn mới
Control + Option + ?  Shift + Alt + ? Control + Option + ?  Di chuyển nhanh con trỏ chuột đến hộp tìm kiếm của Facebook

Bonus ( áp dụng cho cả Windows và MAC):

  • Khi ở trang Bảng tin ( Trang chủ), sử dụng hai phím JK để di chuyển lên, xuống.
  • Khi mở một hình ảnh hoặc một trạng thái, nhấn phím L để thích/bỏ thích, nhấn phím C để bình luận.

Những phím tắt của các biểu tượng cảm xúc Facebook thông dụng:

Những phím tắt của các biểu tượng cảm xúc Facebook

Ghi nhớ lại và bạn sẽ thấy sử dụng Facebook nhanh hơn với các phím tắt nhanh này!

Tham gia bình luận